Hvorfor gjennomføre VTS-analyser?

Risiko er knyttet til eksistens og/eller aktivitet. Det vil si at det er risiko knyttet til det meste av det vi gjør som mennesker. Vurdering av risiko er derfor noe vi gjør hele tiden. I mange tilfeller gjør vi gode vurderinger og unngår negative konsekvenser. Dette er gjerne vurderinger vi gjør på bakgrunn av den informasjonen vi har i øyeblikket uansett om denne informasjonen er riktig eller ikke. Selv om dette fungerer godt i de fleste daglige gjøremål kan våre svakheter og mangler som mennesker gjøre at vi tar feil valg. I noen tilfeller vil uønskede hendelser oppstå og valgene vi har tatt får derfor en konsekvens. Denne konsekvensen kan variere fra ubetydelig til svært alvorlig og katastrofal.

Løsningen er ikke å gjennomføre store risikoanalyser for alt vi gjør, eller ikke gjør. Det er upraktisk og i realiteten umulig, både som enkeltindivid, men også som virksomhet. En bedre tilnærming vil være å identifisere den aktiviteten som er kompleks og/eller som vil få stor konsekvens for deg eller andre om den uønskede hendelsen skulle oppstå. I disse tilfellene bør man gjennomføre en VTS-analyse.

Formålet med en VTS-analyse må også være å gi et beslutningsgrunnlag for beslutningen om man skal gjennomføre aktiviteten, eller ikke. Eller, om man kan innføre tiltak for å redusere sikringsrisikoen til et nivå hvor man fremdeles kan gjennomføre aktiviteten.

For å kunne gi et så godt beslutningsgrunnlag som mulig er det derfor nødvendig med å gjennomføre en VTS-analyse for å øke forståelsen og kunnskapen om interne og eksterne forhold som vil påvirke sikringsrisikoen, samt vurdere strategier og tiltak som kan redusere sikringsrisikoen til et akseptabelt nivå.

Ikke alt egner seg for en VTS-analyse, men om det gjør det er det viktig at den blir så god som mulig. Da trenger man kunnskap og gode verktøy.

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.