Sikker lagring

Din informasjonssikkerhet – vår prioritet!

F24 er et norsk selskap med drift i Norge, og underlagt Sikkerhetsloven som godkjent leverandør til gradert nett. Hos oss står sikkerhet svært høyt på agendaen gjennom våre daglige rutiner knyttet til kvalitet og sikkerhet.

Vi garanterer:

Konfidensialitet og integritet

 • Våre løsninger driftes av F24 Nordics med støtte fra dedikert driftspartner
 • Vi eier, sikrer og kontrollerer alle servere og all infrastruktur selv. CIM driftes på geografisk separerte og strengt sikrede datasentre lokalisert i Norge; ingen informasjon er lagret i en kommersiell skytjeneste
 • Vi, våre partnere og våre kunder utfører regelmessige sikkerhetstester på våre løsninger – produkt så vel som system
 • Kundeinstallasjoner er strengt separert. Tilgang til innhold og informasjon kontrolleres av kundene selv
 • All datatrafikk mellom brukeren og CIM er kryptert
 • Oppgraderinger gjøres sømløst og fortløpende og i dialog med deg som kunde

Tilgjengelighet

 • Vi overvåker alle installasjoner 24/7/365
 • Vi kan levere høysikker drift med EMP-sikring nivå 2 
 • Vi tilbyr 24/7/365 vakttjeneste for driftsavbrudd og en dedikert kriseorganisasjon som ivaretar større avvik og hendelser
 • Vi tilbyr kritisk support 24/7/365
 • Vi har kontinuerlig overvåkning av både servere og infrastruktur med automatisk varsling ved avvik
 • Vi utfører geografisk redundant daglig backup av alle data
 • Alle driftskomponenter leveres av anerkjente leverandører

Vår kvalitets- og sikkerhetsstyring

Våre sertifiseringer omfatter hele virksomheten og styringssystemet

 • ISO 9001 (krav til kvalitetsstyring) sertifisering
 • ISO 27001 (krav til informasjonssikkerhet) sertifisering

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Har du spørsmål knyttet til våre produkt og tjenester?

Ta gjerne kontakt via telefon, e-post, eller i kontaktskjema under.
Send oss dine spørsmål og få svar.