Hendelseslogg

Hendelseslogg

Moduler i CIM - HendelsesloggI hendelsesloggen får du en oversikt over alle aktiviteter knyttet til en opprettet hendelse. Hver hendelse som er registrert i CIM har sin egen logg.

 

Loggføringer er registreringer av for eksempel sendte meldinger, rapporter og forskjellige typer publikasjoner, tildelte oppgaver og utførte tiltak. I tillegg kan du opprette loggføringer i en hendelse manuelt.

 

For å øke effektivitet blir informasjon om hendelsesrelaterte aktiviteter registrert automatisk i loggen, dette gjelder for eksempel hendelser, meldinger, oppgaver, tiltakskort og oppdrag. I andre moduler spesifiserer du selv aktivitetene som skal utløse automatisk loggføringer.

 

Menypunkter som tilhører modulen kan konfigureres til bare å vise loggføringer av en bestemt type, for eksempel loggføringer av aktiviteter utført i spesifikke moduler eller av spesifikke roller i CIM. Det kan for eksempel være nyttig i en hendelse, for å skille på ubekreftet og bekreftet informasjon eller tilgang til sensitiv informasjon i loggen.

 

Loggføringer kan filtreres etter deres egenskaper, som status eller kategori.

Del på