VTS-analyse

VTS-analyse

VTS-metoden er en tilnærming til å vurdere og analysere risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Metoden er forankret i kriminologisk teori som identifiserer tre faktorer som må være til stede og samhandle for at det skal oppstå et sikkerhetsproblem.

 

Når du jobber med og i VTS-modulen vil du automatisk bli ledet igjennom prosessen i VTS-metoden, steg for steg. Du kan også hoppe frem og tilbake i prosessen ved behov. Prosessen i VTS-analyseverktøyet er en operasjonalisering av VTS-metoden og følger NS 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse. Utover å følge standarden gir modulen deg mer faglig innhold og en rettledning og beskrivelse av hva du bør gjøre i ulike faser av analysen. I tillegg gjør modulen deg i stand til å kommunisere og lagre resultatene på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det gjør det enklere å revidere analysen og holde den oppdatert over tid.

 

 

Det er viktig å nevne at å gjennomføre denne typen sikringsrisikoanalyser fremdeles krever kunnskap om innholdet i analysene, men du vil støttes i fremdrift og struktur.

 

VTS-analyse kan leveres som en separat installasjon, eller som en del av din CIM-installasjon. Du kan lese mer om VTS-analyse på vtsanalyse.no.

 

Vi arrangerer også kurs i VTS-analyse, les mer her.

Del på