Varsling og mobilisering i CIM

Varsling og mobilisering i CIM

I en krisesituasjon er tid en kritisk faktor. Med CIM kan du med to tastetrykk sende ut forhåndsdefinert meldinger til forhåndsdefinerte mottakere på forhåndsdefinerte kanaler.

 

Det er enkelt å lage maler og skjema som kan hentes frem og benyttes ved utsending av meldinger. Dette forenkler prosessen med å skrive og kvalitetssikre meldingene, og er en god sjekkliste for den som skriver meldingen. Har du kritiske varslinger kan slike maler kobles til en knapp i brukergrensesnittet. Vær forberedt - med CIM.

 

I 1975 ventet NRK fem timer med å varsle «Tretten-ulykken» i påvente av at de pårørende ble varslet. I dag vil den første publiserte informasjonen fra en hendelse sannsynligvis være på sosiale medier fra de som involvert eller i nærheten.  Hvordan skal vi klare å innfri kravene til korrekt og oppdatert informasjon?

 

Med varsling og meldingshåndtering i CIM kan du:

 • Varsling og mobilisering i CIM - F24 varsle og informere ansatte, pårørende, ledelse, styre, og partnere
 • mobilsere beredskapspersonell og annet personell 
 • kalle inn eksterne ressurser
 • sende ut viktig informasjon til intert og eksternet til for eksempel kunder og leverandører
 • kalle inn til møter og telefonkonferanser

Med gode rutiner kan dette skje på minutter, all korrespondanse loggføres automatis, og all informasjon blir tatt vare på. 

 

Oppdaterte varslingslister

CIM har verktøy for å vedlikeholde og oppdatere varslingslister for e-post, SMS og telefon fra andre interne systemer, slik at du slipper krevende og dobbelt vedlikehold. Tilkoblet en tjeneste via internett kan du sende den samme meldingen som e-post, talemelding eller som SMS til et stort antall mennesker i løpet av kort tid.

 

Rask oversikt over respons

Tjenesten har flere ulike responsalternativer og logger responsen slik at avsenderen har full oversikt over resultatet av varslingen. Med CIM kan du raskt informere og få tilbakemeldinger på mottak og eventuell bekreftelse på oppmøte i ulike arbeidsgrupper. For meldinger som sendes ut som sms, talemelding eller e-post, kan meldingsmottakeren sende svar tilbake på forhåndsdefinerte svar-alternativer. Eksempelvis kan svar-alternativ på talemelding være at tastetrykk «1» på telefonen indikerer at mottakeren kan være tilgjengelig umiddelbart, tastetrykk «2» indikerer at mottakeren er tilgjengelig innen 3 timer, og tastetrykk «3» er et svar om at mottakeren ikke er tilgjengelig.

 

I tillegg til de inngående og utgående meldinger, kan systemet sette opp en konferansesamtale, enten umiddelbart eller til et definert tidspunkt, og hvor oppsettet av selve samtalen loggføres som en aktivitet.

 

Meldingslogg

Alle disse meldingene lagres i systemet og kan kobles til en enkelt sak eller hendelse. Det lagres også leverings-bekreftelser i systemet for hver enkelt melding. Dermed er det full oversikt over utsendte meldinger og meldings-mottakere med status på meldingen. I meldingsloggen får du også statistikk på ulike responsverdier og oversikt over hvilke varslingslister som er benyttet.

 

Under hendelser kan man etablere nye varslingslister basert på responsverdier, for å spisse budskapet inn mot ulike mottakergrupper.

 

Med CIM får du:Varsling og mobilisering CIM mobil - F24

 • raskere og bedre informasjonsflyt
 • tidsbesparelse, når det gjelder som mest
 • større trygghet
 • raskere tilgang til ressurser
 • økt situasjonsforståelse
 • bedre håndteringsevne
 • et kostnadseffektivt verktøy som kan brukes i daglig drift, for eksempel til innkalling av ekstravakter eller under stille evakuering ved brann eller andre hendelser

Mobil tilgang uavhengig av tid og sted

CIM er tilgjengelige på alle mobile plattformer, slik at varsler og meldinger enkelt kan håndteres fra mobile enheter. Dette gir stor grad av fleksibilitet og hurtighet på meldings-funksjonalitet. Forestill deg følgende; Uavhengig av tid og sted tar du opp telefonen og trykker på alarmknappen i CIM for å sende ut et kritisk varsel på 1-2-3.

 

Posisjonsbasert varsling

I CIM kan du sende meldinger til alle brukere og kontaktpersoner som er registrert eller benytte muligheten til å importere mottakerlister fra andre interne systemer (LDAP, CSV, XML, XLSX/XLS støttes). Mottakere kan velge å gjøre seg synlig på kart for operatør av brukerpanelet i CIM. Både mottaker og operatør kan initere kryptert webchat. Operatør kan benytte meldingsfunksjonaliteten i CIM til å sende informasjon til geografisk lokaliserte mottakere/grupper eller enkeltpersoner. Sammen med tilgang på ulike karttjenester og bakgrunnskart kan dette være med på å gi bedre situasjonsforståelse.

 

Trygg og unik plattform 

F24 tilby den mest robuste og sikre plattformen for varsling. Vi leverer også løsninger til bl.a nødetatene, med de krav til tilgjengelighet og sikkerhet de måtte ha. Sammen leverer vi en tjeneste med 24/7 tilgjengelighet og integrert support. «One stop shopping» for beredskap og varsling. CIMs plattform gir trygget for at dine meldinger blir levert til riktige mottakere til riktig tid med mulighet for riktig respons. De tekniske mulighetene som ligger i plattformen er unike og våre lokasjonsbaserte varslingstjenester er de eneste som kan varsle så vel i Telenors som i Telias mobilnett i Norge.

 

Besøk vår temaside - Alt du trenger å vite om varsling og mobilisering!

Moduler for varsling og mobilisering i CIM